Typritnignar Minihissen

Alla filer är av typen PDF

Ritning Avser Beskrivning Anmärkning och alternativa utföranden


ProMobile-A420-1001.pdf
MINI 500 Std.
Lyfthöjd max 500 mm
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Standard
Lastplan (storlek) 800×1200 mm
Utan räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1002.pdf
MINI 500 Avv. Std.
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 900×1200 mm
Utan räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1003.pdf
MINI 500 Avv. Std.
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 800×1400 mm
Utan räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1004.pdf
MINI 500 Avv. Std.
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 900×1400 mm
Utan räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1011.pdf
MINI 1000 Std. Lyfthöjd max 1000 mm
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Standard
Lastplan (storlek) 800×1200 mm
Med räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger
Grindhängning: Vänster/höger
Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1012.pdf
MINI 1000 Avv. Std.
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 900×1200 mm
Med räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger
Grindhängning: Vänster/höger
Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1013.pdf
MINI 1000 Avv. Std.
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 800×1400 mm
Med räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger
Grindhängning: Vänster/höger
Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1014.pdf
MINI 1000 Avv. Std.
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 900×1400 mm
Med räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger
Grindhängning: Vänster/höger
Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1021.pdf
MINI 1200 Std. Lyfthöjd max 1200 mm
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Standard
Lastplan (storlek) 800×1200 mm
Med räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger
Grindhängning: Vänster/höger
Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1022.pdf
MINI 1200 Avv. Std.
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 900×1200 mm
Med räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger
Grindhängning: Vänster/höger
Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1023.pdf
MINI 1200 Avv. Std. Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 800×1400 mm
Med räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger
Grindhängning: Vänster/höger
Vinkelgenomgång


ProMobile-A420-1024.pdf
MINI 1200 Avv. Std.
Rak genomgång
Märklast 300 kg
Avv. Standard
Lastplan (storlek) 900×1400 mm
Med räcke och grindar
Uppställning: Vänster/höger
Grindhängning: Vänster/höger
Vinkelgenomgång