Om ProMobile AB

Kort om ProMobile

ProMobile AB bildades 1998 som ett försäljningsbolag med huvudsaklig inriktning på export av svenskproducerade plattformshissar till de europeiska länderna. ProMobile har återförsäljare i bland annat: Tyskland, Holland, Norge, Danmark, Sverige.

ProMobiles produkter

ProMobile är specialicerade på lågfarthissar med skruv- och mutterdrivning. Detta är en självhämmande konstruktion som är tillförlitlig och väl beprövad och passar bra som drivlina på dessa typer av hissar. Med en självhämmande drivning finns inte risken för att hissen skall rasa och därmed blir konstruktionen enklare samtidigt som säkerheten bibehålls och kvaliten bättre än andra typer av drivning.

Affärsidé

Vårt moderna samhälle lägger ner mycket möda och resurser på att skapa tillgänglighet för alla, överallt i samhället. Nivåskillnader är ofta det största hindret och inte sällan gäller det mindre nivåskillnader som kan elimineras med små enkla hissanordningar. Inom ProMobile ab har vi tagit fasta på detta behov vid framtagningen av våra Mini-hissar, dvs små plattformshissar som relativt enkelt kan placeras vid exempelvis entréer o dylikt för överbrygga några steg. Vi vänder till både till den privata marknaden, ofta inom kommunernas bostadsanpassningsverksamhet, men också till den offentliga marknaden där behov ofta uppstår vid skolor, kyrkor och liknande.

Företaget

Mini 500 och Mini 1000 är våra egna produkter, framtagna med kunskap och erfarenhet från vad som behövs och efterfrågas. Tillverkningen av hissarna sker i egen produktion inom Roflex AB i Karlskoga som ingår i samma företagsgrupp, vilket underlättar kontinuerlig produktutveckling och anpassning till våra kunders önskemål ifråga om specialutföranden och korta leveranstider.