TEKNISK SPECIFIKATION LÅGLYFTANDE PLATTFORMSHISS TYP MINI 500 STANDARDUTFÖRANDE

(eventuellt avvikande utförande / utrustning framgår av offertkompletteringen)

Fullständig presentation av Mini 500 »

Märklast: 2 pers / 300 kg. Överlastskydd med signal.
Hastighet: ca 0,10 m/s.
Lyfthöjd: Upp till 0,5 m.
Antal plan: 2.
Manövrering: Hålldon.
Elmotor: 1,1 kw. Frekvensstyrd (mjuk start och stopp)
Elanslutning: 230 V, 1-fas, 10 A.
Märkström: 5,5 A.
Manöverspänning: 230 V.
Gropdjup: 50 mm eller ramp.
Hissflakets golvyta: Bredd = 800 mm. Längd = 1000 mm.
Utvändiga mått:
(rak genomgång)
Bredd = 1135 mm, Längd = 1080 mm.

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TYP MINI 500

Användningsområde: Plattformshiss typ MINI 500 är en låglyftande plattformshiss avsedd för nivåskillnader upp till 500 mm. Uppställning inom- och utomhus.
Säkerhet: Överstämmer med AFS2008:3 (Maskindirektivet). Certifikat nr 84324-2010-CE-NOR.
Drivaggregat: Placerat vid sidan av plattformen. Skruvdrift. Plattformen kan nödsänkas med hjälp av vev.
Elektriskt apparatskåp: Apparatskåpet är inbyggt i maskinskåp eller separat.
Plattform: Varmgalvaniserat. Halksäkert lastplanbelagt med aluminiumdurk.
Bottenram och stativ: Galvanierat.
Manöverreglage: Manövertablå med tryckknappar och nödstopp (på plattformen).
Extrautrustning: – Vinkelgenomgång.
– Nyckelreglage
– Manövertablåer på stannplan med tryckknappar eller nyckelreglage, för till/från.
– Specialdimensioner
– Specialkulör
– Telefon

Måttritning

Sammanställningsritning Mini 500

Typritningar Mini »

Ladda ner dokument om ProMobile MINI 500.

Kräver Acrobat Reader för att läsas

Certificate Mini 500 Rev1 84324-2010-CE-NOR

Försäkran om överensstämmelse-Mini500-Ver B-S NR

Fullständig presentation av Mini 500 »